lørdag 8. juni 2013

Turen til Bergen (2) Masterutstillingen og Den Røde Tråd på Realfagbygget


Man entrer Realfagbygget, og etter et par sekunder ser man, bak rampen og annet informasjonsmateriale, Den Røde Tråd.  Et av hovedverkene til Else Marie Jakobsen. Hun kjempet faktisk om utsmykkeræren sammen med en annen Kristiansandkunstner, Kjell Mardon Gunvaldsen. Hennes arbeid står i sterk og fargerik kontrast til det ellers veldig strenge bygget. Forøvrig fredet, bygningen altså.


Vanskelig å få et bra inntrykk av verket i sin helhet. Men slik virker det på publikum sett fra begynnelsen av rullestolrampen.


Teppet er delt i tre motivgrupper, den første omhandler uttrykket i vikingtiden. Vi har flere dokumenter på en rik tekstiltradisjon også for tusen år siden. Bayeuxteppet, Baldisholteppet og enkelte tepper i Osebergskipet er et par påminnelser om at tepper ble brukt til å fortelle en historie.


Den midtre delen av kunstverket er en hyllest til tekstilkunstnere fra tidligere på 1900-tallet som Hanna Ryggen og Frida Hansen. Ryggen var blant annet kjent for sitt engasjement i veven. Hansen brukte åpnge renninger. Dette var elementer Jakobsen selv tok i bruk i sin vev.


Tredje delen av teppet er en hyllest til tekstilkunstnerne i Jakobsens egen tid.


En annen kunstner på realfagbygget er Jane Sverdrupsen. Hun har her inntatt og innredet et par tidligere laboratorier. Hun ser ut til å prøve å organisere det laboratoriumlivet som tidligere var på bygget. Skap og bord blir gjeninnredet, samtaler blir tatt opp og lyttet til og samlede elementer blir gjeninnsamlet og ordnet. Strippet for vitenskapelig betydning gjenstår gjenstandene nakne, og må kjempe for en helt annen eksistens, den estetiske, men også den filosofiske. Der balanserer verket antagelig på en fin linje
.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar